Nr MPZP

M_21

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa  przy ulicy Łącznej

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXXI/578/2009 z dnia 24.02.2009 r.

Rejon

Goj

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 68 poz. 1524 z dnia 24.04.2009 r.

Status

nieobowiązujący od dnia 5.07.2021 r.