Nr MPZP

M_18

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenów położonych w Borowej Wsi w rejonie Piaskowej, Strażackiej, Równoległej, Oświęcimskiej, Polnej, Gliwickiej, Dąbrowa i Buczka

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXXI/575/2009 z dnia 24.02.2009 r.

Rejon

Borowa Wieś

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 68 poz. 1521 z dnia 24.04.2009 r.

Status

obowiązujący