Nr MPZP

M_44

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum przy ul. Okrzei

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXVII/503/2008 z dnia 25.11.2008 r.

Rejon

Centrum

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 8 poz. 262 z dnia 20.01.2009 r.

Status

obowiązujący