Nr MPZP

M_39

Nazwa planu

Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów (dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Kamionka)

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXIV/422/2008 z dnia 26.08.2008 r.

Rejon

Kamionka

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 192 poz. 3521 z dnia 30.10.2008 r.

Status

obowiązujący