Nr MPZP

M_37

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego jako Borowa Wieś (rejon ul. Malinowej)

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXIII/379/2008 z dnia 24.06.2008 r.

Rejon

Borowa Wieś

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 154 poz. 2929 z dnia 20.08.2008 r.

Status

obowiązujący