Nr MPZP

M_17

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (Rejon Centrum) dla trzech terenów położonych przy ul. Wyzwolenia oraz terenu przy ul. Rybnickiej

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

VII/82/2007 z dnia 27.03.2007 r.

Rejon

Centrum

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 87 poz. 1788 z dnia 18.05.2007 r.

Status

obowiązujący