Nr MPZP

M_16

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (Rejon Reta, Reta Śmiłowicka) dla trzech terenów położonych przy ul. Dzieńdziela oraz terenu w rejonie skrzyżowania ulic: Gliwickiej i Kuźnickiej

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

VII/81/2007 z dnia 27.03.2007 r.

Rejon

Reta

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 87 poz. 1787 z dnia 18.05.2007 r.

Status

nieobowiązujący od dnia 1.05.2021 r.