Nr MPZP

M_12

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa obejmującego obszar w granicach wyznaczonych ul. Krakowską – Beskidzką – Pszczyńską - granicą miasta

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXXI/464/2005 z dnia 22.02.2005 r.

Rejon

Gronie

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 38 poz. 1050 z dnia 08.04.2005 r.

Status

obowiązujący