Nr MPZP

M_03

Nazwa planu

Zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, dla terenów położonych w dzielnicy Mokre na południe od ul. Kawalca i na zachód od ul. Łącznej

Rejon

obręb Mokre (planistycznie Paniowy)

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

XLIX/614/2001 z dnia 20.11.2001 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 104 poz. 3419 z dnia 21.12.2001 r.

Status

obowiązujący w części