Nr MPZP

M_01

Nazwa planu

Zmiana fragmentów miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenów położonych w Mikołowie - Mokrem z przeznaczeniem ich na tereny o charakterze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego oraz ogród botaniczny

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXXI/401/2000 z dnia 29.08.2000 r.

Rejon

Mokre

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 39 poz. 568 z dnia 20.10.2000 r.

Status

obowiązujący