Uchwała nr XXXV/316/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XXXIX/343/2021 z dnia 23.02.2021 r.