Uchwała nr XXXV/311/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XXXIX/339/2021 z dnia 23.02.2021 r.
- nr XL/362/2021 z dnia 23.03.2021 r.
- nr XLI/376/2021 z dnia 20.04.2021 r.
- nr XLII/386/2021 z dnia 25.05.2021 r.