1. Wniosek na usunięcie drzew ul. Prusa
2. Wniosek na usunięcie drzew ul. Rusinów
3. Wniosek na usunięcie drzew ul. Solna 9
4. Wniosek na usunięcie drzew ul. ks. Górka
5. Wniosek na usunięcie drzew ul. Katowicka 43
6. Wniosek na usunięcie drzew ul. Elsnera 55A
7. Wniosek na usunięcie drzew w pasie drogowym ul. Pszczyńskiej
8. Wniosek na usunięcie drzew ul. Podleska
9. Wniosek na usunięcie drzew w pasie drogowym ul. Lipcowej
10. Wniosek na usunięcie drzew w pasie drogowym ul. Konstytucji 3 Maja
11. Wniosek na usunięcie drzew ul. Żwirki i Wigury 65F
12. Wniosek na usunięcie drzew ul. Reymonta
13. Wniosek na usunięcie drzew Plac Salwatorianów 2
14. Wniosek na usunięcie drzew w pasie drogowym ul. Lipcowej
15. Wniosek na usunięcie drzew ul. Reta Śmiłowicka
16. Wniosek na usunięcie drzew ul. Konstytucji 3 Maja
17. Wniosek na usunięcie drzew ul. Prusa
18. Wniosek na usunięcie drzew ul. Darwina
19. Wniosek na usunięcie drzew obręb Borowa Wieś, Paniowy
20. Wniosek na usunięcie drzew w pasie drogowym ul. Rybnickiej
21. Wniosek na usunięcie drzew ul. Waryńskiego 2
22. Wniosek na usunięcie drzew ul. Rybnicka
23. Wniosek na usunięcie drzew ul. Żwirki i Wigury 9
24. Wniosek na usunięcie drzew ul. Wyzwolenia 28
25. Wniosek na usunięcie drzew ul. Żwirki i Wigury 25
26. Wniosek na usunięcie drzew w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego