Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

W związku z tym, iż petycja nie spełnia wymogów formalnych wynikających z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach, zgodnie z art. 7 ust. 1 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.