PN/01/2020/UM Wykonanie zadania polegającego na usuwaniu awarii elementów budynków, usuwaniu awarii instalacji wod kan, c.o. gazu oraz usuwaniu awarii elektrycznych, teletechnicznych i odgromowych, wykonania drobnych remontów, konserwacji, budynków, pomieszczeń, małej architektury obiektów szkół i przedszkoli na terenie Gminy Mikołów, a podlegających Gminie Mikołów