Petycja mieszkańców ul. Poziomkowej dotycząca budowy progu zwalniającego