Petycja w sprawie nadania nazwy "Waltera Krupy" ulicy łączącej ul. Stara Droga a ul. Konstytucji 3 Maja