Uchwała nr XVIII/182/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji