Uchwała nr XVIII/170/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.w sprawie  zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2019-2031