Uchwała nr XVIII/168/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie protestu wobec wykonania badawczego otworu wiertniczego Bielszowice - 1K wraz z otworem kierunkowym Bielszowice – 2H w celu oceny przedeksploatacyjnego odmetanowania pokładów węgla w ramach II Etapu Programu Badawczego Geo-Metan na terenie miasta Mikołów