Uchwała Nr 4200/III/211/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Miasta Mikołów