Uchwała Nr 4200/III/210/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok