Uchwała nr XVII/162/2019 z dnia 2.12.2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów