Uchwała nr XIV/147/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych