Uchwała nr XIV/144/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Mokierskiej