Uchwała nr XIV/136/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków