I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 13, działka nr 1497/43