Uchwała nr XIII/128/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie zmiany granic aglomeracji Mikołów

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXV/322/2020 z dnia 15.12.2020 r.