Uchwała Nr 4200/III/174/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Mikołowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku