Uchwała nr XII/122/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie petycji dotyczącej nazwy łącznika pomiędzy ul. Długą a ul. Strzechy