Uchwała nr XII/120/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy