Uchwała nr XII/118/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów

Stwierdzenie nieważności uchwały w części obejmującej §5 - uchwała Nr 361/XXV/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXIX/268/2020 z dnia 25.08.2020 r.