Uchwała Nr 4200/IV/111/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Mikołów obligacji na łączną kwotę 5.000.000 zł