PN-4E/2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszaru Gminy Mikołów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Postępowanie zostało zamieszczone na platformie  https://portal.smartpzp.pl/mikolow