Uchwała nr X/106/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników