Uchwała nr X/104/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XLIII/403/2021 z dnia 22.06.2021 r.