Uchwała nr X/99/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków