Uchwała nr IX/87/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim im. Tadeusza Więcka

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XLVII/443/2021 z dnia 26.10.2021 r.