Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 139/98/19 w sprawie pomieszczeń zastępczych na  czas adaptacji pomieszczeń Przedszkola nr 11 w Mikołowie