1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Mobilna instalacja do przetwarzania odpadów wydobywczych z górnictwa węgla kamiennego, występujących w postaci skały płonnej”

2. Wniosek o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa stacji elektroenergetycznej SE 110/6kV „Budryk” w Ornontowicach”

3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

4. Wniosek o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia „Granulacja odpadów po produkcji krążków gumowych do sieci rybackich oraz separacja elementu tekstylnego od gumy”