KC-1/2019 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Oferenta na rzecz Urzędu Miasta Mikołów, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania do każdego miejsca w kraju i za granicą przesyłek listowych i paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.).