Uchwała nr V/51/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2020