Uchwała Nr 4200/III/12/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Mikołów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań