Uchwała nr IV/41/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy Mikołów i wysokości stawki procentowej bonifikaty