WR 9/2018 Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu oświetlenia: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Mikołów w zakresie urządzeń oświetleniowych stanowiących własność Tauron Dystrybucja Serwis S.A.