PN-2E/2019 Roboty budowlane w budynku przy ul. Jana Pawła II 4 w Mikołowie

Część 1 zamówienia: Wykonanie przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Jana Pawła II 4  na Centrum Aktywizacji Społecznej.

Część 2 zamówienia: Zagospodarowanie terenu tj. naprawa zabytkowego muru, dojścia i dojazd do budynku, zagospodarowanie zieleni.

 Postępowanie zostało zamieszczone na platformie  https://portal.smartpzp.pl/mikolow