Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 49/8/19 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej