Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 09/18 w sprawie powołania pierwszego Zastępcy Burmistrza Mikołowa