PN 61/2018

Część 1 zamówienia:

Ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Mikołów i gminnych jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2018 r. do 31.10.2021 r.

Część 2 zamówienia:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych Miasta Mikołów na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Część 3 zamówienia:

Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, auto-casco, nnw, assistance, auto szyby) pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Gminę Mikołów, a także użytkowanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mikołów na okres od 01.11.2018 r. do 31.10.2021 r.