Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1749/194/18 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w MIkołowie, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta Mikołów w dniu 21 października 2018r